Povedali o nás

 

Jeho worskhopy a tvorivé dielne sa vyznačovali vždy vysokou mierou profesionality, jasnou štruktúrou a zámerom ako i vhodne zvolenými "hands-on" aktivitami, pomocou ktorých sa mu podarilo zvýšiť záujem študentov o preberané témy a následne udržať ich pozornosť a sústredenie.

Jana Balážová, pedagóg dejín umenia, gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava


Ivan Šiller nám podal ucelený, svieži a jasný pohľad na históriu hudby. Vďaka svojej organizovanosti a prehľadnosti zaujala tvorivá dielňa aj ľudí, ktorí sa o hudbu takmer vôbec nezaujímajú.

Debora Pastirčáková, študentka 5. ročníka, gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava


Seminár bol pripravený výborným spôsobom – a to ako z organizačného hľadiska, tak hlavne obsahovo.

Milica Kailingová, dlhoročný predseda EMCY Slovakia


Tvorivá dielňa v jeho podaní otvára svet hudby. Ivanova kontinuálna práca s detským publikom, jeho zaujatie pre prácu so zvukom a s hudbou je dobrým smerom na ceste ku kultivácii detského poslucháča.

Táňa Kuková, študentka kulturológie FiF UK, Bratislava


Uvažovanie o tom, čo je dobrá hudba a čo nie je dobrá hudba, čo mám počúvať a čím svoj čas nemusím márniť, o tom, že hudbu nepočúvame len ako pozadie našich aktivít... Myslím si, že to bolo veľmi užitočné.

Miroslav Kocúr, publicista© 2011–2023 InMusic, o.z.