Structures

VENI academy ensemble

Earle Brown

VENI academy ensemble

VENI academy ensemble

Lucie Steiner (ČR), klarinet
Štepán Drtina (ČR), violončelo
Katarína Brunová, klavír
Milan Osadský, akordeón


Branislav Dugovič, klarinet
František Király, klavír
Daniel Matej, hlas, objekty, dirigovanie, umelecký vedúciEarle Brown

December 1952 (1952)


VENI academy ensemble

Pages, Structures and Improvisations (2010)
Od čias Brownových, Cageových, Feldmanových a Wolffových prvých experimentov s tzv. neurčitými procesmi uplynulo už takmer šesťdesiat rokov. "Otvorené partitúry" (k nim patrí aj slávny Brownov December 1952), ktoré boli stimulom týchto procesov, ale aj (aspoň čiastočne) ich záznamom, sa stali medzičasom klasikou, tak ako sa klasikou stali mnohé partitúry významných predstaviteľov európskej a americkej avant-gardy 20. storočia. Princíp neurčitosti približne o desať rokov doviedol viacerých hudobníkov, ktorí odrástli na otvorených partitúrach, ku konceptu voľnej improvizácie a tá zase neskôr

viedla k najrozmanitejším formám tzv. kooperatívnej kompozície (alebo "komprovizácie", ako túto činnosť pomenoval Julo Fujak). Koncert je výsledkom rozmanitých foriem pohybu na teréne "ešte komponovanej, ale už improvizovanej" a "ešte improvizovanej, ale už komponovanej" hudby. Veríme, že tento pohyb prinesie zaujímavé podnety a zážitky tak pre hrajúcich, ako aj tých počúvajúcich...


Daniel Matej


© 2011–2024 InMusic, o.z.