O projekte

Stretnutia s hudbou 20/21

Zámerom projektu Stretnutia s hudbou (cyklus tvorivých dielní a koncertov) je prispieť k zlepšeniu vzdelávania na základných umeleckých školách, základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Projekt interaktívnym spôsobom formou tvorivej dielne predstavuje študentom a ich pedagógom hudbu autorov 20. a 21. storočia, ktorých tvorba je u nás menej známa. Koncerty nadväzujú na dielne a progresívnou dramaturgiou prezentujú významné diela zo sólovej i komornej hudby 20. a 21. storočia,

ktoré na koncertných pódiách stále absentujú. Koncertné uvedenie diel súčasných skladateľov prináša hlboký zážitok a osobnú skúsenosť s ponúknutou hudbou. Naším hlavným cieľom je interaktívnou formou pomôcť mladým ľuďom v ich hudobnom vzdelávaní. Projekt Stretnutia s hudbou vytvára prostredie pre zbližovanie profesionálnych umelcov s deťmi a mladými ľuďmi a zároveň podporuje rozvoj kultúrneho života v rôznych regiónoch Slovenska.

In C

9.11.2010, 9.00-12.00

Konzervatórium Košice

Tvorivé dielne a koncert pre študentov stredných škôl

VENI academy ensemble
Marián Lejava, viola
Branislav Dugovič, klarinet
Milan Osadský, akordeón,
František Király, klavír
Daniel Matej, objekty, umelecký vedúci

Structures

25.11.2010, 9.00-14.00

VŠMU Bratislava

Tvorivé dielne a koncert pre študentov vysokých škôl umeleckého zamerania

VENI academy ensemble
Lucie Steiner (ČR), klarinet
Štepán Drtina (ČR), violončelo
Katarína Brunová, klavír,
Milan Osadský, akordeón
Daniel Matej, objekty, umelecký vedúci

HoLeFaKla

30.11.2010, 9.00-12.00

Galéria umenia, Nové Zámky

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Ensemble R
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Jan Souček (ČR), hoboj,
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír, umelecký vedúci

Living Room

16.12.2010, 9.00-13.00

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Cluster ensemble
Zuzana Biščáková, klavír, paličky, tlieskanie, objekty
Dalibor Kocián, marakas, paličky, objekty
Ivan Šiller, klavír, paličky, tlieskanie, objekty
Jazz trio
František Báleš, klavír
Vladimír Máčaj, kontrabas
Milan Ruček, bicie17.12.2010, 9.00-13.00

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Cluster ensemble
Jazz trio20.12.2010, 9.00-13.00

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava

Tvorivé dielne a koncert pre študentov stredných škôl

Cluster ensemble
Jazz trio21.12.2010, 9.00-13.00

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava

Tvorivé dielne a koncert pre študentov stredných škôl

Cluster ensemble
Jazz trio
© 2011–2023 InMusic, o.z.