Partneri

 

Hlavný organizátor
ISCM Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – slovenská sekcia


Partneri
InMusic, o. z.
Galéria umenia, Nové Zámky
Dom kultúry, Nové Zámky
Základná umelecká škola, Nové Zámky
Castrum Novum
Naše novosti
TV Central
Radio MAX
Televízia Nové Zámky
Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Konzervatórium Košice
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
EMCY Slovakia
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Cluster ensemble
Ensemble R
VENI ensemble


Finančná podpora
Ministerstvo kultúry SR
Hudobný fond

© 2011–2022 InMusic, o.z.