Partneri

 
Hlavný organizátor
InMusic, o. z.


Partneri
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Konzervatórium Košice
Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov
Poľsko-slovenský dom, Bardejov
Stredná pedagogická škola, Levoča
Gymnázium, Levoča
Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Prešov
Základná umelecká škola, Sabinov
Základná umelecká škola Michala Vileca, Bardejov
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Košice
Základná umelecká škola, Jantárová, Košice
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice
Základná umelecká škola, Valaliky
Východoslovenská galéria, Košice
Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
Cirkev bratská, Prešov
Cirkev bratská, Bardejov
Eben Ezer, o. z.
Mesto Bardejov
Mesto Sabinov
Mesto Levoča
Penzión Hradby, Prešov
Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
EMCY Slovakia
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Bizarre, Prešov


Finančná podpora
Ministerstvo kultúry SR
Hudobný fond

© 2011–2023 InMusic, o.z.