Vianočné stretnutia / Barokové Vianoce

 Bardejov

Musica Cassovia

Karol Petróczi, husle, umelecký vedúci

Michaela Várady, soprán

Jozef Lupták, violončelo

Olexandr Samborskyy, trúbka

Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe


hostia

žiaci a učitelia ZUŠ Michala Vileca, Bardejov


Georg Philipp Telemann  (1681 – 1767)

Koncert a mol pre husle, Finále
Miriam Katuščáková, husle
Anna Kvokačková, klavírny sprievod (učiteľka)


Georg Philipp Telemann  (1681 – 1767)

Sonáta II. pre husle, Andante
Dominika Greškovičová, husle
František Palša, klavírny sprievod (učiteľ)


Georg Philipp Telemann  (1681 – 1767)

Allegro
Danka Tkáčová a Samuel Kendra, zobcová flauta


Arcangelo Corelli  (1756 – 1791)

Concerto grosso č. 8 g mol, op. 6, "Vianočné concerto grosso"
Vivace – Grave
Allegro
Adagio – Allegro – Adagio
Vivace
Allegro
Pastorale: Largo


Luigi Boccherini  (1743 – 1805)

Koncert pre violončelo a orchester č. 9 B dur G 482 (upr. Fr. W. Grützmacher)
Allegro moderato
Andante grazioso
Adagio non troppo
Rondo


Georg Friedrich Händel  (1685 – 1759)

Eternal Source of Light Divine!
Let the Bright Seraphim

(árie z oratória Samson)


Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)

Koncert pre čembalo f mol BWV 1056
[Serioso]
Largo
Presto
Sabinov

Musica Cassovia

Karol Petróczi, husle, umelecký vedúci

Michaela Várady, soprán

Jozef Lupták, violončelo

Olexandr Samborskyy, trúbka

Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe


hostia

žiaci a učitelia ZUŠ Sabinov

spevácky zbor Goldky pri ZUŠ Sabinov

Komorné združenie mladých umelcov v Sabinove a žiaci ZUŠ Sabinov


Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)

Prelúdium B dur
Martina Rexová, klavír


Ľubomír Raši  (1953)

Do mesta Betlema (10 variácií na vianočnú koledu)
Komorné združenie mladých umelcov v Sabinove a žiaci ZUŠ Sabinov
Vladimír Pirchala, klavírny sprievod (učiteľ)
Anna Hitríková, spev


Francesco Durante  (1684 – 1755)

Vergin, tutto amor
Tatiana Hajzušová, spev
Anna Solárová, violončelo
Patrícia Džalaiová, klavír


Peter Hochel  

V polnočnej chvíli
Spevácky zbor Goldky pri ZUŠ Sabinov
Slávka Kovalíková, spev
Patrícia Džalaiová, klavír


Arcangelo Corelli  (1756 – 1791)

Concerto grosso č. 8 g mol, op. 6, "Vianočné concerto grosso"
Vivace – Grave
Allegro
Adagio – Allegro – Adagio
Vivace
Allegro
Pastorale: Largo


Luigi Boccherini  (1743 – 1805)

Koncert pre violončelo a orchester č. 9 B dur G 482 (upr. Fr. W. Grützmacher)
Allegro moderato
Andante grazioso
Adagio non troppo
Rondo


Georg Friedrich Händel  (1685 – 1759)

Eternal Source of Light Divine!
Let the Bright Seraphim

(árie z oratória Samson)


Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750)

Koncert pre čembalo f mol BWV 1056
[Serioso]
Largo
Presto


"Bachov génius prostredníctvom čistoty a spirituality jeho diel evokuje nadčasové a skutočné ľudské emócie."
Murray Perahia


"Čo ja mám čo hovoriť o Bachovom diele: počúvať, hrať, milovať, uctievať a – mlčať!" vyznal sa z obdivu k hudobnému géniovi geniálny fyzik Albert Einstein. Len niekoľko týždňov po Bachovom narodení v Eisenachu prišiel v neďalekom Halle na svet Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). Patrí medzi paradoxy dejín, že títo velikáni barokovej hudby sa napriek Bachovej snahe nikdy nestretli. Napriek tomu, že scestovaný a oslavovaný Händel bol vo svojej dobe oveľa známejší, bol to Bach, koho znalci považovali za neprekonateľného virtuóza v hre na klávesových nástrojoch, ktorý "objavil najskrytejšie tajomstvá harmónie a ukázal viachlas v najväčšej sile". Koncerty pre čembalo, sláčikové nástroje a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750) vznikali ku koncu skladateľovej služby v Köthene a počas prvej dekády jeho pôsobenia v Lipsku. V tomto meste Bach okrem postu hudobného riaditeľa, zodpovedného za chrámovú hudbu, viedol istý čas aj inštrumentálny súbor (Collegium musicum), ktorý každý týždeň koncertoval v obľúbenej Zimmermannovej kaviarni. Medzi hudobníkmi boli Bachovi kolegovia, priatelia i študenti, vrátane jeho synov. Bachove koncertantné skladby, v ktorých adaptoval formu preslávenú talianskymi husľovými virtuózmi (viaceré Bachove čembalové koncerty sú transkripciami husľových koncertov), stoja na začiatku línie, ktorá viedla cez diela jeho syna Johanna Christiana ku klavírnym koncertom Mozarta, Beethovena, Chopina, Mendelssohna či Brahmsa.

"Nemôžem posúdiť, či som všetko robil správne, no viem, že úlohou hudby je prehovárať k srdciam ľudí, čo je cieľ, ktorý som sa – pokiaľ to len bolo v mojich silách – snažil dosiahnuť. Hudba bez citu a vášne nemá zmyslu, rovnako ako skladateľ bez interpretov."
Luigi Boccherini


Taliansky skladateľ Luigi Boccherini (1743 – 1805) inklinoval k violončelu od mladého veku. Ako 13-ročný študoval hru na tomto nástroji v Ríme. Interpretačné kvality mu čoskoro dopomohli k miestu violončelistu v orchestri Cisárskeho divadla vo Viedni. V hlavnom meste habsburskej monarchie ho k vlastnej tvorbe mohli podnietiť stretnutia so skladateľmi Matthiasom Monnom a Georgom Christophom Wagenseilom. Po krátkom pobyte v rodnej Lucce Boccherini zamieril v druhej polovici 60. rokov 18. storočia do ďalšieho významného dobového centra. V Paríži sa preslávil nielen ako interpret, ale aj ako skladateľ, ktorého renomé sa šírilo aj prostredníctvom tlačených vydaní jeho diel. V roku 1770 hudobník vstúpil do služieb brata španielskeho kráľa, kde zotrval až do jeho smrti. Postupne prestal vystupovať ako virtuóz a sústredil sa na komponovanie. Jeho dielo tvoria okrem koncertov i početné sláčikové kvintetá a kvartetá, v ktorých je spolu s Haydnom považovaný za priekopníka.

Andrej Šuba

© 2011–2023 InMusic, o.z.