O projekte

Stretnutia s hudbou – PentapolitanaZámerom projektu Stretnutia s hudbou – Pentapolitana je prispieť k zlepšeniu vzdelávania na základných umeleckých školách, základných a stredných školách v mestách východného Slovenska. Projekt interaktívnym spôsobom formou tvorivej dielne predstavuje študentom a ich peda-gógom hudbu rôznych historických období. Dáva dôraz na tvorbu autorov, ktorá je u nás menej známa. Koncerty nadväzujú na dielne a uskutočňujú sa v spolupráci s profesionálnymi hudobníkmi a deťmi, aktívnymi účastníkmi tvorivých dielní.

Koncertné uvedenie spomínaných autorov umožňuje hlboký zážitok a osobnú skúsenosť s ponúknutou hudbou. Naším hlavným cieľom je pomôcť mladým ľuďom v hudobnom vzdelávaní. Projekt Stretnutia s hudbou – Pentapolitana vytvára prostredie pre zbližovanie profesionálnych umelcov s deťmi a mladými ľuďmi a zároveň podporuje rozvoj kultúrneho života vo východnom regióne Slovenska.


2012


SIX

6.9.2012, 20.00

Bizzare, Prešov

Koncert pre širokú verejnosť

Cluster ensemble7.9.2012, 17.00

ZUŠ Sabinov

Tvorivá dielňa a koncert pre žiakov a širokú verejnosť

Cluster ensemble9.9.2012, 19.00

Radničné námestie, Bardejov

Koncert pre širokú verejnosť

Cluster ensembleJazz++

3.10.2012

Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

Semináre a koncerty pre žiakov gymnázia

Jazz++ ensemble4.10.2012, 13.30 – 18.00

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov

Tvorivá dielňa a koncert pre žiakov ZUŠ
a širokú verejnosť

Jazz++ ensemble5.10.2012, 10.00 – 18.30

ZUŠ Sabinov

Tvorivá dielňa a koncert pre žiakov ZUŠ
a širokú verejnosť

Jazz++ ensemble


Kráľovná noci

17.8.2012, 20.00

Hotel Astória, Bardejovské kúpele

Koncert pre širokú verejnosť

Eva Šušková, soprán
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe27.11.2012

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov

Interpretačný seminár pre žiakov ZUŠ


Múzeum Vojtecha Löfflera

Koncert pre širokú verejnosť

Eva Šušková, sopránEva Šušková, soprán
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe28.11.2012, 13.30 – 18.00

ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Prešov

Interpretačný seminár a koncert
pre žiakov a širokú verejnosť

Eva Šušková, soprán
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe29.11.2012

ZUŠ Sabinov

Interpretačný seminár a koncert
pre žiakov a širokú verejnosť

Eva Šušková, soprán
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbeVianočné stretnutia

19.12.2012

Mestské kultúrne stredisko Levoča

Koncert pre širokú verejnosť

Ensemble R2011


Liszt & Co.

19.10.2011, 12.00 a 18.00

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe
Pavol Farkaš, klavír20.10.2011, 10.00 a 18.00

ZUŠ Sabinov

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe
Pavol Farkaš, klavír21.10.2011, 9.00 a 12.00

ZUŠ Márie Hemerkovej, Košice

Seminár a koncert pre pedagógov Základných umeleckých škôl

Ivan Šiller, klavír
Pavol Farkaš, klavír21.10.2011, 18.00 a 20.00

Východoslovenská galéria, Košice

Koncert pre širokú verejnosť

Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe
Pavol Farkaš, klavír


Hudba po novom / HoLeFaKla

23.11.2011, 14.00 a 18.00

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov

Interpretačné semináre a koncert pre žiakov a pedagógov ZUŠ

Prague Modern
žiaci ZUŠ Michala Vileca
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe24.11.2011, 10.00 a 18.00

ZUŠ Sabinov

Interpretačné semináre a koncert pre žiakov a pedagógov ZUŠ

Prague Modern
žiaci ZUŠ Sabinov
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe25.11.2011, 13.30 a 16.00

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Cikrev bratská, Prešov

Seminár pre študentov gymnázia a koncert

Prague Modern
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe


Vianočné stretnutia / Barokové Vianoce

14.12.2011, 16.30 a 18.30

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov

Koncert pre širokú verejnosť

Musica Cassovia
žiaci ZUŠ Michala Vileca15.12.2011, 17.00 a 19.00

Rímskokatolícky kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

Koncert pre širokú verejnosť

Musica Cassovia
žiaci ZUŠ Sabinov
2010


Daj si Bacha

18.10.2010, 9.00-12.00

Konzervatórium Košice

Tvorivé dielne a koncert pre študentov stredných škôl

Ivan Šiller, klavír18.11.2010, 9.30-16.00

ZUŠ Sabinov

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Andrej Šuba, slovo o hudbe
Ivan Šiller, klavír19.11.2010, 9.00-14.00

ZUŠ M. Hemerkovej, Košice

Seminár a koncert pre pedagógov Základných umeleckých škôl

Andrej Šuba, slovo o hudbe
Ivan Šiller, klavír5.12.2010, 16.00-19.00

Cirkev bratská, Bardejov

Seminár pre širokú verejnosť a koncerty

Jan Souček (ČR), hoboj
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe


234 strún

24.11.2010, 18.00

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

Koncert pre pedagógov, študentov konzervatória a širokú verejnosť

Jozef Lupták, violončelo
Ivan Šiller, klavír25.11.2010, 11.00-13.00

Kongresová sála, Levoča

Tvorivá dielňa a koncert pre študentov gymnázia a strednej pedagogickej školy

Jozef Lupták, violončelo
Ivan Šiller, klavír25.11.2010, 14.00-18.00

ZUŠ Sabinov

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Jozef Lupták, violončelo
Ivan Šiller, klavír


HoLeFaKla

2.12.2010, 11.00-17.00

ZUŠ M. Moyzesa, Prešov

Tvorivé dielne a koncert pre študentov základných škôl a základných umeleckých škôl
Seminár pre pedagógov ZUŠ

Jan Souček (ČR), hoboj
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe3.12.2010, 9.30-17.00

ZUŠ Sabinov

Tvorivé dielne a koncert pre žiakov základných škôl

Jan Souček (ČR), hoboj
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe5.12.2010, 16.00-19.00

Cirkev bratská, Bardejov

Seminár pre širokú verejnosť a koncerty

Jan Souček (ČR), hoboj
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe6.12.2010, 9.00-17.30

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Cirkev bratská, Prešov

Semináre pre študentov gymnázia a koncerty

Jan Souček (ČR), hoboj
Přemysl Vojta (ČR), lesný roh
Martin Petrák (ČR), fagot
Ronald Šebesta, klarinet
Ivan Šiller, klavír a slovo o hudbe
© 2011–2023 InMusic, o.z.