Interpreti

SúboryPrague Modern

Prague Modern je súbor pre súčasnú hudbu, ktorý založila v roku 2008 Pražská komorná filharmónia na základe úspechu cyklu modernej a súčasnej hudby Krása dneška. Cyklus koncertov Krása dneška, ktorý je v českom hudobnom živote celkom ojedinelým javom, prezentuje modernú a súčasnú hudbu v prostredí Švandovho divadla na Smíchove. Program koncertov je stále pestrejší a obsahuje nielen diela svetovej modernej literatúry, ale taktiež skladby súčasných českých autorov, ktorí píšu na objednávku PKF/Prague Modern stále častejšie. Ensemble Prague Modern je tvorený poprednými hráčmi PKF a jej hosťami. Jeho zámerom je pravidelne sprostredkovávať súčasnú vážnu hudbu pražskému publiku.

 

 

Hudobným riaditeľom telesa sa stal francúzsky dirigent a dlhoročný priateľ PKF Michel Swierczewski. Popri členoch Prague Modern sa predstavujú taktiež zaujímaví hostia – flautistka Clara Nováková, huslista Jan Talich, klavirista Petr Jiříkovský, violončelista Jiří Bárta a ďalší. Dnes sa vám predstavia členovia Prague Modern v zložení: David Danel (husle, umelecký vedúci), Rudolf Patrnčiak (husle), Ondřej Martinovský (viola), Balázs Adorján (violončelo), Jan Souček (hoboj), Jan Hudeček (fagot), Jan Musil (lesný roh) a Ronald Šebesta (klarinet).Musica Cassovia

Komorný orchester Musica Cassovia je zložený z vynikajúcich hráčov sláčikových skupín Štátnej filharmónie Košice (ŠfK). Interpretácia komornej hudby dáva hudobníkom viac priestoru pre ich osobný vklad, bezprostredný kontakt a účasť na realizácii každého diela. Spoločne hľadajú cestu k aktuálnym trendom v interpretácii partitúr predromantického obdobia a hudby 2. polovice 20. storočia. Orchester má za sebou rad úspešných koncertov na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a mimoriadne úspešné koncertné turné v Mexiku

 

 

(2005). Podieľal sa na edukačných programoch ŠfK a na u nás ojedinelom projekte "Živá hudba v nemocnici". Predstavil sa na viacerých hudobných festivaloch – Košická hudobná jar, Konvergencie, ISCM New Music Days a pod. Umeleckým vedúcim telesa je od jeho založenia v roku 2005 Karol Petróczi.Cluster ensemble

Cluster ensemble vznikol v roku 2008 ako skupina hudobníkov, ktorých hlavným zámerom je vytvárať intermediálne projekty, performance a happeningy v spolupráci s výtvarníkmi, filmármi, fotografmi a vizuálnymi umelcami. V súčasnosti ensemble tvorí 9 umelcov zo Slovenska, Čiech, Talianska a Južnej Kórey. Repertoár Cluster ensemble tvoria predovšetkým diela súčasných skla-dateľov (Steve Reich, Martin Burlas) a diela osobností hudby 20.

 

 

storočia (John Cage, Galina Ustvoľskaja, Erik Satie, Morton Feldman), ktorých tvorba je obsiahnutá v projektoch LIVING ROOM, TICHÁ NOC, ALL REICH a STUDENÁ VOJNA. Cluster ensemble pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných festivaloch. Súbor v súčasnosti pripravuje svoje profilové CD a DVD ako aj nové projekty.Jazz++ ensemble

Jazz++ ensemble je komorný orchester jazzovej hudby pod vedením Lukáša Kollára. Orchester pozostáva z vynikajúcich interpretov pôsobiacich v profesionálnych hudobných telesách na Slovensku i v zahraničí. Ambíciou tohto telesa je predstavenie vývoja jazzu v hudbe 20. storočia. Cieľom ansámblu je v rámci cyklu Jazz++ priblížiť poslucháčom historický vývoj jazzu a poukázať na individuálne

 

 

prínosy dychových plechových nástrojov, ktoré svoje technické a sonoristické možnosti plne rozvíjajú práve v jazze. Orchester pozostáva z melodickej sekcie dychových nástrojov ako sú trúbka, saxofón, klarinet, pozauna a rytmickej sekcie zastú-penej klavírom, tubou a bicími nástrojmi.


SólistiIvan Šiller (1977)

študoval hru na klavíri u M. Kailingovej (ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave), súkromne u D. Buranovského, D. Varínskej (VŠMU Bratislava) a D. Vandewallea (Kráľovské konzervatórium Gent). Bol štipendistom Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Ostrava New Music Days, Tanglewood Music Center v USA, Banff Centre for the Arts v Kanade. Získal ocenenia na viacerých domácich a zahraničných súťažiach (o. i. EMCY v Hamburgu). Účinkoval na festivaloch ako Večery novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Philipa Herrewegha, Ostravské dny nové hudby, Festival van Vlaanderen, Pražské jaro a i. Spolupracoval s diva-delnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam).

 

 

Je iniciátorom hudobných a edukačných projektov pre mladých ľudí (Stretnutia s hudbou, Komorné koncerty, Hudba (práve) minulého storočia) a zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Space, ktorý je zameraný na súčasnú hudbu. Je tiež iniciátorom cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galérii a v Galérii umenia v Nových Zámkoch. Dirigoval mládežnícky zbor Eben Ezer a detský spevokol Kvapôčky. Aktivity Ivana Šillera v umeleckej oblasti boli MŠ SR ocenené plaketou Sv. Gorazda. V roku 2008 pripravil festival zameraný na prezentáciu dobového nástroja z roku 1815 – Hammerklavierfestival a komorný festival Schubertiády. Spolu s Enikő Ginzery zorganizoval umelecké kurzy Tokaj Art Summer Music Courses na východnom Slovensku.Jozef Lupták (1969)

Jedna z výrazných umeleckých osobností profilujúcich slovenskú hudobnú scénu. Absolvent VŠMU v Bratislave a Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen). Realizoval viacero CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, projekt Cello spájajúci výtvarné umenie a súčasnú hudbu inšpirovanú tvorbou J. S. Bacha, premiéry diel V. Godára, live záznam recitálu v Londýne), stál pri zrode početných diel súčasných autorov. Je

 

 

spoluzakladateľom súboru Opera Aperta, iniciátorom a umeleckým riaditeľom medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Pravidelne koncertuje v Európe i zámorí, vedie majstrovské kurzy. Okrem klasickej hudby sa venuje aj improvizácii a alternatívnym hudobným projektom (o. i. Chassidic Songs, afterPhurikane, Jana Kirschner). V roku 2010 získal Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky.Pavol Farkaš (1973)

Pavol Farkaš sa narodil v roku 1973 v Nových Zámkoch. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, VŠMU v Bratislave a Akadémii Franza Liszta v Budapešti. Absolvoval kurzy v Piešťanoch u E. Indjica, L. Bermana a v Zürichu u J. Guilloua. Zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných klavírnych súťažiach F. Liszta vo Weimare. Hosťoval na koncertných pódiách na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Dánsku, v Kanade. Podieľal sa na slovenských a zahraničných premiérach skladieb: cyklus Hudba na hrade (Bratislava) – slovenská premiéra skladby J. Guilloua Colloque No. 5 pre klavír a organ (organ M. Kovařík), festival Melos-Étos (Bratislava) –

 

 

slovenská premiéra skladby J. Guilloua Toccata pre klavír (Zürich), svetová premiéra skladby J. Guilloua Colloque No. 7 pre klavír a organ (organ M. Kovařík), svetová premiéra skladby F. Liszta Concerto Pathetique pre klavír a organ – spoločná transkripcia pre organ a klavír (M. Kovařík a P. Farkaš)(Zürich), premiéra skladby M. Indráka The final Countdown (Brno). Pôsobil ako korepetítor (odbor klasický balet) a ako pedagóg hry na klavíri na súkromnom konzervatóriu v Nitre a vo Zvolene. V roku 2010 pracoval pre Štátne divadlo Košice ako korepetítor. Spolupracuje so súčasnými slovenskými i zahraničnými umelcami (Milan Paľa, Otokar Klein, Wolfhart Schuster, Jozef Bikár).Anna Lipjancová (1984)

Hudbe a hre na klavíri sa začala venovať už v útlom detstve na ZUŠ v Sabinove u A. Lormannovej. Počas štúdia na Konzervatóriu v Košiciach (1998 – 2004) sa pod vedením M. Hermanovej zúčastnila na Medzinárodnej klavírnej súťaži B. Smetanu v Čechách. Je absolventkou VŠMU v Bratislave

 

 

(2009), kde študovala v triede D. Varínskej a jej asistentky J. Palovičovej. Sólové koncerty sa striedali s korepetíciami už počas štúdií. S klavírnym duom sa prezentovala na Festivale súčasného umenia v Košiciach. V súčasnosti sa venuje najmä pedagogickej činnosti a príležitostnému koncertovaniu.Michaela Várady (1984)

je sólistkou opery Štátneho divadla v Košiciach. Jej operný a koncertný repertoár tvoria náročné belcantové úlohy autorov obdobia romantizmu G. Donizettiho (Adina, Norina, Lucia di Lammermoor), V. Belliniho (Elvira), G. Rossiniho (Rosina), úlohy v operách G. Verdiho (Violetta, Gilda), koncertné árie W. A. Mozarta, Vianočné oratórium C. Saint-Saënsa, Veľká omša c mol W. A. Mozarta, atď. Michaela Várady, ako hosť Štátnej opery

 

 

Praha, Národného divadla Praha, Slovenského národného divadla Bratislava, Štátnej opery Banská Bystrica, Štátnej filharmónie Košice, Slovenského komorného orchestra Žilina, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Bratislava, je v súčasnosti kľúčovou členkou sólistického ansámblu opery Štátneho divadla v Košiciach.Olexandr Samborskyy (1962)

Dlhoročný člen orchestra Štátneho divadla v Košiciach, študoval na Lviv (Ľvov) National Music Academy, spolupracuje so symfonickými

 

 

orchestrami ako aj rôznymi európskymi komornými dychovými sekciami.Jan Souček (1983)

začal hrať na hoboj ako desaťročný pod vedením Vladimíra Hanuša. Absolvoval Pražské konzervatórium v triede F. X. Thuriho a HAMU v Prahe u Jany Brožkovej. Počas stáže na konzervatóriu vo francúzskom Lyone študoval v triede prof. Jean-Louisa Capezzaliho a Jérôma Guicharda. Svoje interpretačné ume-nie zdokonaľoval aj na majstrovských kurzoch M. Bourgua, H. Schellenbergera a S. Schilliho. Už od detstva sa zúčastňoval na mnohých súťažiach. V roku 2005 získal 1. cenu na medzinárodnej akademickej súťaži v poľskej Lodži, v roku 2006

 

 

sa zúčastnil na medzinárodnej súťaži v Karuizawe v Japonsku, kde postúpil do semifinále. Jeho doteraz najväčším úspechom je 3. cena a titul laureáta na Medzinárodnej hudobnej súťaži Pražská jar 2008. V roku 2001 bol členem Orchestra mladých Gustava Mahlera, od októbra 2006 pôsobí ako hobojista Pražskej komornej filharmónie. V oblasti komornej hudby pravidelne spolupracuje s klaviristkou Miloslavou Machovou. Pôsobí aj v dychovom triu Arundo s klarinetistom Janom Machom a fagotistom Václavom Vonáškom.Ronald Šebesta

študoval na konzervatóriu v Bratislave (Edmund Bombara) a na VŠMU v Bratislave (Jozef Luptáčik st.). V roku 1991 – 1992 absolvoval stáž na Conservatoire de Région v Bolougne vo Francúzsku (Jean Max Dussert). Zúčastnil sa na niekoľkých majstrovských kurzoch u Hansa Deinzera, Susanne Stephens, Michaela Riesslera, Eduarda Brunnera a Ernesta Molinariho. Od roku 1993 až do súčasnosti je prvým klarinetistom v Symfonickom orchestri Sloveského rozhlasu v Bratislave. Ako sólista účinkoval so súbormi Cappella Istropolitana (od roku 1995 je jeho prvým klarinetistom), Komorní sólisti Bratislava, VENI ensemble, Moyzesovo kvarteto a s orchestrami ŠKO Žilina a Symfonický orchester Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

 

 

Je zakladajúcim členom štyroch komorných telies – VENI ensemble pre súčasnú hudbu, improvizačného súboru Vapori del Cuore, Opera aperta ensemble a súboru dobových basetových rohov Lotz Trio. Príležitostne spolupracoval aj so súbormi Musica aeterna a Solamente naturali. Od roku 2003 pedagogicky pôsobí na HTF VŠMU (v r. 2005 – 2007 bol prodekanom), vyučuje hru na klarinete, komornú hru, hru orchestrálnych partov, dejiny a literatúru klarinetu, metodiku a pedagogiku hry na klarinete a základy intonácie v ensemblovej hre na dychových nástrojoch.Přemysl Vojta

Brniansky rodák Přemysl Vojta začal svoje hudobné vzdelanie hrou na zobcovú flautu ako šesťročný na ZUŠ J. Kvapila v Brně. Vo veku desiatich rokov spoznal u pani učiteľky Olgy Voldánovej lesný roh. Hru na tento nástroj potom študoval na Pražskom konzervatóriu pod vedením Bedřicha Tylšara (1998 – 2004) a Univerzite umení v Berlíne v triede Christiana-Friedricha Dallmanna (od r. 2004). Absolvoval kurzy Hornclass v Novém Strašecí, kurzy v Telči s André Cazaletom a v Bückeburgu so Stefanom Dohrom. Rok pôsobil v Staatskapelle Dresden. V roku 2008

 

 

bol krátko sólistom Pražskej komornej filharmónie a v roku 2009 nastúpil na rovnakú pozíciu do súboru Konzerthausorchester Berlin. Počas štúdií sa stal členom prestíž-nych mládežníckych orchestrov – Gustava Mahlera a Európskej únie. Získal štipendiá Akadémie Villa Musica a Spoločnosti Paula Hindemitha v Berlíne. Přemysl Vojta je zanieteným komorným hráčom a v rôznych komorných súboroch účinkoval s takými menami ako je Maurice Bourgue, Sergio Azzolini, Jörg Widmann či Pražákovo kvarteto. Je členom PhilHarmonia Octetu Prague.Martin Petrák

Fagotista Martin Petrák je známy svojou interpretáciou komorného repertoáru so zameraním na hudbu 17. a 18. storočia, ale aj súčasnej tvorby. Narodil sa v Havlíčkovom Brode, študoval na Štátnom konzervatóriu a Akadémii múzických umení v Prahe. Je zakladajúcim členom komorného súboru Venti Diversi ensemble, zameraného na interpretáciu hudby 17. a 18. storočia a od roku 2006 ho aj vedie. S týmto súborom vystupuje ako sólita aj dirigent na popredných českých festivaloch – Svätováclavský hudobný festival, Lípa Musica, Chopinov festival a ďalšie.

 

 

Spolupracoval s Jiřím Vodičkom, Irvinom Venyšom, Markom Zvolánkom, Vilémom Veverkom, Tomášom Braunerom, Pražskou komornou filharmóniou, Pražským komor-ným orchestrom, Cappellou Istropolitanou a súborom Collegium Marianum. Od roku 2005 je členom orchestra Českej filharmónie. Martin je taktiež členom komorných súborov Trio DuBois, Adler Trio, PhilHarmonia Octet Prague, Juventus Quintet, Prague bassoon band, Harmonia delectabilis a ďalších. Od roku 2010 pedagogicky spolupracuje s hudobnou fakultou Ostravskej univerzity.Eva Šušková

absolvovala štúdium spevu na Cirkevnom konzervatóriu (2003) a na Vysokej škole múzických umení (2009) v Bratislave (Viktória Stracenská), kde je v súčasnosti poslucháčkou doktorandského štúdia u Petra Mikuláša. Svoj umelecký rozhľad si rozširovala na majstrovských a interpretačných kurzoch v Rakúsku, Maďarsku a v Českej republike. Víťazka medzinárodnej speváckej súťaže "Iuventus Canti" (2006) a nositeľka Ceny za najlepšiu interpretáciu francúzskej hudby na ISA Prag-Wien-Budapest (2007), úzko spolupracuje s viacerými slovenskými skladateľmi a zameriava sa najmä na interpretáciu tvorby svetových i slovenských skladateľov 20. storočia a súčasnosti, ktorých diela uviedla na festivaloch GAIDA (Vilnius), Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Konvergencie, Nová slovenská hudba (Bratislava), Bažant Pohoda (Trenčín) a ďalšie.

Umelecky participovala na premiérach šiestich pôvodných slovenských opier od J. Beneša, V. Kubičku a S. Solovica, ktorých inscenácie reprízovala i v Rakúsku, Českej republike a Poľsku. V roku 2011 sa v Opere SND predstavila ako Verdiho Desdemona v hudobnom naštudovaní Ondreja Lenárda. Hosťovala i v inscenáciách Carmen (Mercedes), Madama Butterfly (Kate Pinkerton), The Players (Gertrúda) a v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako Chivria

 

 

v Musorgského opere Soročinský jarmok. V Prahe uviedla českú premiéru diela Into the Little Hill od súčasného anglického skladateľa Georga Benjamina. V role Claudine účinkovala na koncertných uvedeniach opery Mathilde de Guise J. N. Hummela (Francúzsko, Slovensko), ktorej nahrávka vyšla v prestížnom vydavateľstve Brilliant Classics (2010). Nahrávala aj pre Dynamic, CPO, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant. V rámci svojej dizertačnej práce zostavila a uviedla dramaturgicky raritný projekt "secret VOICE", predstavujúci kompozície pre sólový hlas. V poslednej dobe sa Eva Šušková intenzívne venuje najmä koncertnému a komornému spevu. Sólisticky spolupracuje s orchestrom Slovenskej filharmónie, s Ostravskou filharmóniou, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so sú-bormi Prague modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Cappella Istropolitana, chrámovým zborom Ad Una Corda a ďalšími, s ktorými absolvovala desiatky koncertných vystúpení po celej Európe a v USA. Popri speváckej činnosti bola v rokoch 2002 – 2007 aktívnou členkou hereckého súboru alternatívneho divadla GUnaGU v Bratislave.
© 2011–2023 InMusic, o.z.